Kenzo Takada

Kenzo Takada標籤文章,共有1則Kenzo Takada相關的文章

日本時裝設計師Kenzo Takada的巴黎故居出售:獨特的日式美學品味,令人想住進!
Lifestyle.Home & Living
a year ago

日本時裝設計師Kenzo Takada的巴黎故居出售:獨特的日式美學品味,令人想住進!

KENZO創始人日本時裝設計師Kenzo Takada於2020年辭世,以大膽色彩及趣味設計,在時尚...